Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

May 31 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 03 2015

April 26 2015

April 19 2015

April 05 2015

March 14 2015

joerlan
0874 bc31 500
Jarosław Borszewicz, "Mroki"
2015 
joerlan
0401 305a
Jarosław Borszewicz, "Mroki"
2015 
joerlan
9953 a498 500
Jarosław Borszewicz, "Mroki"
2015

joerlan
9305 5570 500
Jarosław Borszewicz, "Mroki"
2015

March 08 2015

March 01 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

February 22 2015

February 08 2015

February 01 2015

January 25 2015

January 22 2015

Mar 8

Krzysztof Zalewski

20:00–23:59 Alibi (Grunwaldzka 67, Wrocław) Add this event to a calendar application
Ceny biletów:
- 25zł - w przedsprzedaży
- 35zł - w dniu imprezy


Krzysztof Zalewski

Dzień Kobiet z Krzysztofem Zalewskim! Nie może Was tam zabraknąć!

Muzyk, kompozytor, autor tekstów, uważany za jednego z najlepszych wokalistów w Polsce. Po wygraniu drugiej edycji Idola i wydaniu płyty "Pistolet" zniknął na 9 lat z pierwszego planu na scenie. W tym czasie szlifował swój warsztat i zdobywał doświadczenia. Występował na scenie w składach zespołów: Nosowska, HEY, Muchy, Japoto czy BRODKA. Skoponował również wraz z Budyniem z zespołu Pogodno piosenki do filmu Jeż Jerzy. W zeszłym roku powrócił z autorską płytą ZELIG, której zawartość oscyluje wokół muzyki rockowej. Jednak przez wzgląd na skrajnie różne inspiracje i otwartą głowę twórcy, wymyka się ona muzycznym szufladom. Zawsze wymaga od siebie jak najwięcej oraz szuka cały czas nowych dróg rozwoju, aby nie dać się zagrzebać w rutynie. Był jedną z twarzy ostatniej edycji jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, trasy Męskie Granie.
Źródło: Materiały promocyjne organizatora.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl